Formstark Norrbotten - Samarbetspartners

Resurscentrum för konst arbetar med uppdraget att stötta de professionella konstnärerna och konsthantverkarna i Region Norrbotten. Läs mer här

Stiftelsen Konsthantverkscentrum har funnits sedan 1990 och är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Läs mer här

Hemslöjdskonsulenten förmedlar kontakt mellan många olika aktörer. Det kan vara representanter för offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och yrkesverksamma eller fritidsutövare med anknytning till slöjdområdet. Läs mer här

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen. Vi riktar oss till privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Läs mer här

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i nordligaste delen av Sverige samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland. Läs mer här

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Verksamheten omfattar hela Sverige och tyngdpunkten ligger på att på bästa sätt förvalta samisk slöjd, skapa kunskap kring och utveckla vårt kulturarv. Läs mer här