Projektspår: Nätverk


Vi har som målsättning att anordna 2 större nätverksträffar samt 6 lokala nätverksträffar under projektets två år.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt då vi bokat in träffar och har mer information.

Preliminära datum för lokala nätverksträffar (vi kommer att återkomma med mer information kring vilka tider och vilken kommun varje träff blir inom):
1: maj 2020
2: juni 2020
3: oktober 2020
4: maj 2021
5: juni 2021
6: september 2021