Open call: Produktkatalog

Utlysning till Norrbottens konsthantverkare/hantverkare/slöjdare/designers

Ansökningsperiod: fredag 19 mars - söndag 21 april, 23.59

Vi söker dig, konsthantverkare, slöjdare eller designer som är verksam och boende i Norrbottens län. Under 2021 kommer Formstark Norrbotten att samla ett antal verk/produkter från verksamma aktörer inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design med syfte att ta fram en produktkatalog.


Katalogen kommer att rikta sig till företag och organisationer som är intresserade av att köpa in lokalt producerade verk och produkter, exempelvis besöks/personal/talargåvor. Katalogen kommer att presenteras digitalt och i tryckt upplaga.

Tema:
De utvalda produkterna kommer att presenteras under ett gemensamt tema, 'Norrbotten'. 
Produkterna ska därför ha en koppling till länet, det kan till exempelvis vara genom materialval, färgsättning, formgivning eller produktionssätt.


Ansökan:
Tillsammans med sökt verk/produkt vill vi att du bifogar en kort presentation och tanken bakom verket/produkten. Du kan söka med redan befintliga verk/produkter och genom text/skisser berätta hur du eventuellt vill anpassa produkten till det angivna temat.

Exempel på produkter kan vara: bruksföremål, prydnadsföremål. textilier, prints, skulpturer etc.

Följande information ska ingå i din ansökan:
(se exempelansökan nedan, ladda gärna ner och utgå från denna då du skapar din ansökan)

- En kort presentation av dig själv och ditt konstnärskap (inkludera relevant utbildning, utställningar, meritförteckning, max 2 A4)
- Kontaktuppgifter och adresser till hemsida, webbshop och eventuella sociala medier där du presenterar ditt konsthantverk/hantverk/slöjd/design.
- Organisationsnummer och företagsnamn

Inkludera följande information för varje verk/produkt:

- En kortare presentation av produkten
- Bilder på produkterna och eventuella skisser/anteckningar. Ange gärna om produkten ingår i en serie, ex. en servis.
- Leveranstid
- Produktionskapacitet: befintligt antal/planerat produktionsantal/tidsåtgång per produkt
- Pris inkl & exkl moms (försäljningspris mellan 300 - 800 kr* inkl moms men verk med högre prisbilder kommer också få möjlighet att representeras i katalogen) *Läs mer om rekommenderat pris i länken längre ner på sidan
- Tillverkningsprocess: teknik, materialval, miljömedvetenhet

Vi ser gärna att du söker in med flera produkter eftersom målet är att presentera en bredd, både bland verk och formgivare i katalogen.

Du som ansöker ska vara professionellt verksam inom konsthantverk/hantverk/slöjd/design och boende i Norrbottens län.

Ansökan görs via ett samlat pdf-dokument skickat till sofia.oberg@norrbotten.se.
Om filen är för stor, komprimera och skicka in via digital transfertjänst (ex. WeTransfer/Sprend eller liknande tjänster)

Som uttagen får du:
- Representeras i Formstark Norrbottens produktkatalog. Katalogen kommer att distribueras digitalt och i begränsad tryckt upplaga till en variation av företag och organisationer i Norrbottens län
- Professionell produktfotografering, både separat och tillsammans med andra utvalda produkter
- Presentation av både dig som formutövare och din produkt på Formstark Norrbottens sociala medier och hemsida
- Stöttning i utformning av paketering och berättelse (storytelling) kring din produkt


Uttagna kontaktas senast 16 april efter urval och påskhelg.

*Summan är sammanställt efter inkomna svar från en utskickad enkät av Formstark Norrbotten till olika företagare i länet. Gåvor från arbetsgivare är generellt skattepliktiga och därmed har många företag gränser på sina inköp vid gåvor och dylikt, läs mer här.