Program: Ett formstarkt Norrbotten, 24 nov

De formutövare som deltagit i Formstark Norrbottens produktutvecklingsspår har under året deltagit i ett mentorskapsprogram. Varje deltagare har blivit tilldelad en mentor inom konsthantverksområdet för att genom kollegiala samtal kunna bolla idéer, få stöttning i sin konstnärliga process och skapa nätverk utanför länet. 

I det andra av två samtal får ni träffa konsthantverkarna Pia Schmaltz, Luleå, och Gustaf Nordenskiöld, Stockholm, som under ett års tid varit delaktiga i projektets mentorskapsprogram.

Pia Schmaltz och Gustaf Nordenskiöld kommer att presentera sig själva och deras konstnärskap för att sedan, genom ett moderat samtal, berätta om hur mentorskapsprogrammet sett ut för dem. 

Mer information om konsthantverkarna:

PIA SCHMALTZ 

Stengodsleran är konsthantverkaren, formgivaren och konstnären Pia Schmaltzs material. I sin ateljé, som också är en butik mitt emellan stranden och skogen på Hamnholmen utanför Luleå, skapar hon främst bruksgods, men även unika föremål för utsmyckning av hem och arbetsplatser. Hennes signum är enkla strama former med spänstiga linjer kombinerat med omsorgsfull färgsättning och lekfulla mönster, gärna hämtade från naturen.  

Läs mer på: https://piaschmaltz.se

Instagram: @piaschmaltz_konsthantverk 

GUSTAF NORDENSKIÖLD 

Gustaf Nordenskiölds verk kretsar kring minnena av föremål och tid. Skulpturer som speglar en utforskning av okända platser och kulturer i kombination med tolkningar av den samtida vi lever i. Tvetydiga föremål som lätt kan identifieras och mystiska på samma gång, ett verk som aktiverar minnen och påminner om kroppen. Nordenskiölds verk är förankrade i verkliga objekt, men ofta förändras det faktiska användningsområdet. Hans verk befinner sig i utrymmet mellan erkännande, tvetydighet, figurering och abstraktion. 

Gustaf Nordenskiöld arbetar som konstnär och designer.

Nordenskiöld är representerad på Nationalmuseum, Röhsska Museum, Malmö Art Museum, ASU Art Museum i USA och Magnelli, Musee de la Ceramique i Vallauris, Frankrike. 

Läs mer på: http://gustafsweden.com

Instagram: @gustafnordenskiold 

Samtalsledare: Maj Sandell, VD Konsthantverkscentrum

Varmt välkomna! 

Programpunkten arrangeras av Formstark Norrbotten i samarbete med Norrbottens museum. 

 

Program: Ett formstarkt Norrbotten, 3 november

De formutövare som deltagit i Formstark Norrbottens produktutvecklingsspår har under året deltagit i ett mentorskapsprogram. Varje deltagare har blivit tilldelad en mentor inom konsthantverksområdet för att genom kollegiala samtal kunna bolla idéer, få stöttning i sin konstnärliga process och skapa nätverk utanför länet. 

I det första av två samtal får ni träffa glaskonstnärerna Linda Isaksson, Piteå, och Fredrik Nielsen, Stockholm, som under ett års tid varit delaktiga i projektets mentorskapsprogram.

Linda Isaksson och Fredrik Nielsen kommer att presentera sig själva och deras konstnärskap för att sedan, genom ett moderat samtal, berätta om hur mentorskapsprogrammet sett ut för dem.

Mer information om glaskonstnärerna: 

LINDA ISAKSSON 

Glasblåsaren Linda Isaksson i Piteå beskriver sig själv som ett enmansband. Utbildad i många år på några av Sveriges mest välrenommerade glasbruk och därmed fostrad i en tradition som innebär lagarbete framför glödheta glasugnar har hon i sin Heta hytta vant sig vid att göra allting själv. Formerna som växer fram ur hennes händer inspireras ofta av naturen och stämningen i det gamla bryggeriet där hon har sin hytta, som också är ett besöksmål där hon tar emot gäster från hela världen. 

Läs mer på: https://www.hetahyttan.se

Instagram: @hetahyttan

FREDRIK NIELSEN 

Fredrik Nielsens huvudmaterial är glas. Som utbildad glasblåsare närmar han sig sitt material och traditionerna kring det på sitt eget sätt. Fredriks råa uttryck påverkat av graffiti, musik och popkultur driver intrycket av glas i nya riktningar.

Nielsen betraktar sin teknik och materialval som hans konstnärliga ram. Inom denna ram utforskar han och söker efter nya uttryck som resulterar i glasobjekt som präglas av processen att göra dem. 

Läs mer på: https://www.fredriknielsen.se

Instagram: @fredriknielsen_ 

Samtalsledare presenteras inom kort. 

Programpunkten arrangeras av Formstark Norrbotten i samarbete med Norrbottens museum.